grafika przedstawiająca spotkanie online
Featured

Co słychać w AIP UJ - działania, plany, zmiany

W listopadzie 2020 roku Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości UJ świętował 5. rocznicę powstania. Zamiast tortu i uroczystego fetowania w gronie osób, które przyczyniły się do jego rozwoju, obchody jubileuszowe odbyły się online.

Wczoraj

 Od ponad roku wszystkie formy jego działalności z Kampusu UJ na Ruczaju przeniosły się w przestrzeń wirtualną i zadomowiły się tam na dobre. Przez 5 lat zainteresowanie kwestiami przedsiębiorczości wśród studentów, doktorantów i kadry akademickiej nieustannie wzrastało, a sygnały świadczące o potrzebie wsparcia działań zorientowanych na przedsiębiorczość skierowanych do środowiska uczelnianego stały się coraz bardziej słyszalne, także wśród Władz Uniwersytetu. Prowadzenie własnej działalności coraz częściej jawi się jako ciekawa alternatywa dla typowego zatrudnienia w formie etatu. Inkubator, jako część Centrum Transferu Technologii CITTRU, doskonale uzupełnia przestrzeń w której nauka styka się z biznesem. Stanowi przestrzeń dla studentów i doktorantów, poszukujących rzetelnej i wartościowej wiedzy z dziedziny przedsiębiorczości, niezależnie od wybranego kierunku studiów.

Dziś

W związku z przejściem na formę nauczania zdalnego w marcu 2020r. działalność AIP UJ w całości przeniosła się w przestrzeń wirtualną. Aktywność szkoleniowo-konsultacyjna Inkubatora jest od tej pory realizowana wyłącznie w tej formie. Mimo to w 2020 roku udało się, przeprowadzić ponad 40 konsultacji, a doradztwo dotyczyło różnych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej, m.in. programu preinkubacji i inkubacji firmy, pozyskiwania środków na działalność, zasad rejestracji i prowadzenia własnej działalności. Można powiedzieć, że sytuacja wymagająca zmiany ułatwiła możliwość dotarcia osób zainteresowanych uzyskaniem wsparcia ze strony AIP UJ.

W Inkubatorze niemal co tydzień można wziąć udział w webinariach, które poszerzają wiedzę na tematy pośrednio lub bezpośrednio związane z przedsiębiorczością. Prelekcje i prezentacje obejmują tematykę mediów społecznościowych, projektowania usług, zarządzania i organizacji pracy, a także dress-code’u i etykiety pracy w sieci. Tematyka spotkań nie jest przypadkowa, ponieważ uczestnicy każdego ze szkoleń wskazują w ankietach ewaluacyjnych, jakie zagadnienia powinny pojawić się na kolejnych spotkaniach. Imponująca jest także skala zasięgu webinarów – w zeszłym roku w wydarzeniach, organizowanych przez AIP UJ wzięło udział ponad 3 tysiące zainteresowanych.

W kwietniu 2020r. AIP UJ włączyło się w realizację międzynarodowego projektu Una.TEN - „Transfer Emergency Now! 10 days for change” zorganizowanego przez związek uniwersytetów europejskich UNA Europa, związany z sytuacją wywołaną przez pandemię COVID-19. W ciągu 10 dni pod opieką mentorów oraz moderatorów zespoły studentów i doktorantów pracowały nad autorskimi rozwiązaniami wyzwań w zakresie wsparcia osób starszych, pozostających w izolacji, bezpieczeństwa zakupów, poprawy jakości życia rodziców pracujących zdalnie i równości dostępu do informacji i edukacji. W międzynarodowych zmaganiach wzięło udział ponad 100 studentów, a Uniwersytet Jagielloński reprezentowało 20 studentów, podzielonych na 4 interdyscyplinarne zespoły. Rolą Inkubatora była koordynacja działań, związanych z naborem uczestników i mentorów oraz opieka nad przebiegiem działań zespołów UJ. Obecnie trwają przygotowania do drugiej edycji hakatonu, realizowanego pod nazwą Una.Futura, którego przebieg zaplanowany jest 5-9 lipca 2021 roku.Jego tematyka wiąże się z wyzwaniami pracy, nauki i zagrożeń, pojawiających się w zdigitalizowanym świecie. Co ważne, druga odsłona wydarzenia jest organizowana przez Uniwersytet Jagielloński i w tym procesie AIP UJ także odgrywa kluczową rolę.

img640

O sile jednostki stanowi też zdolność do nawiązywania współpracy z podmiotami zewnętrznymi, jednostkami miejskimi i samorządowymi. Dobrym przykładem jest tu cykl spotkań informacyjnych z przedstawicielami Departamentu Zarządzania Programami Operacyjnymi (UMWM), podczas których można zasięgnąć informacji o źródłach dofinansowania dla pomysłów biznesowych ze środków UE. W działania Inkubatora włączani byli też przedstawiciele UMK i instytucji miejskich, a współpraca w obrębie tematów związanych z rozwojem kluczowych dla Krakowa sektorów odbywa się z udziałem reprezentantów CTT CITTRU I AIP UJ.

Inkubator aktywnie wspiera także wydarzenia, organizowane przez partnerów instytucjonalnych, obejmując patronat medialny i merytoryczny. W roli partnera i organizatora włączyliśmy się w projekty wpisujące się między innymi w Światowy Tydzień Przedsiębiorczości i Małopolski Festiwal Innowacji. AIP UJ pojawia się również regularnie wśród wystawców w Targów Pracy UJ czy Dnia Otwartego UJ w ramach Tygodnia Jakości Kształcenia.

img655

Jutro

Ponieważ jedyną rzeczą, która jest pewna to zmiana, także i działania prowadzone przez AIP UJ ulegają przekształceniom, a sam Inkubator zmienia profil działalności, by jak najlepiej wesprzeć osoby zainteresowane nabyciem kompetencji przedsiębiorczych. W najbliższej perspektywie czeka nas poszerzenie zakresu działań i zmiana nazwy – w otwartym konkursie została wyłoniona propozycja Business Idea Center, która oddaje charakter przyszłych działań, nastawionych m. in. na łączenie kompetencji działów UJ, które zajmują się tematyką przedsiębiorczości.

Oprócz przygotowania kursów, składających się na elementarz przedsiębiorcy w formie e-learningu, istotnym elementem będzie program akceleracyjny, który pomoże dopracować pomysły młodych i przekształcić plany w konkretne działania. Wszystko to w uzupełnieniu o wskazówki mentorów – aktywnych przedsiębiorców, pomoże zbudować podstawę do działań w biznesie, odpowiedzialnym społecznie i otwartym na współpracę z lokalnymi i międzynarodowymi podmiotami.

Baza tych kontaktów nieustannie poszerza się o przedsiębiorców, z którymi udało się nawiązać kontakt i zachęcić do merytorycznego wsparcia tej inicjatywy. Wszystkie te działania, budują społeczność akademicką zorientowaną na praktyczny wymiar prowadzenia biznesu. Jest to priorytet w planowaniu dalszych kroków AIP UJ, podobnie jak poszerzanie współpracy z podmiotami wewnątrz uniwersytetu i zewnętrznymi partnerami. Mamy nadzieję, że te cele uda nam się zrealizować w zaplanowanej skali, odpowiadając na potrzeby wszystkich zainteresowanych – studentów, naukowców i przedsiębiorców.

Related Articles