Dlaczego warto rozpocząć swój biznes w Tarnowskim Inkubatorze Przedsiębiorczości?

Wywiad z Beatą Małochleb oraz Michałem Kogutem z Tarnowskiej Agencji  Rozwoju Regionalnego S.A.

Adriana Rojek, Agata Wojas: Czym jest Tarnowski Inkubator Przedsiębiorczości?

Generalnie rzecz ujmując Inkubator Przedsiębiorczości jest szczególnym środowiskiem, w ramach którego funkcjonują przedsiębiorcy najczęściej rozpoczynający działalność gospodarczą. Inkubator Przedsiębiorczości poprzez tworzenie korzystnych warunków do rozwoju, jak zapewnienie powierzchni biurowej, świadczenie usług dodatkowych, doradztwo ekonomiczne i finansowe, patentowe, technologiczne czy porady prawne wspiera początkujących przedsiębiorców w osiągnięciu zamierzonych przez nich celów. Ponadto IP ma za zadanie tworzenie właściwego klimatu dla inicjatyw oraz realizacji przedsięwzięć innowacyjnych a także uzyskania efektu synergii dzięki korelacji pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w ramach struktury. Wartość dodaną stanowi także współpraca z instytucjami naukowymi, które pomagają w zwiększaniu intensywności działań na rzecz rozwoju gospodarki w Polsce.

Dlaczego TIP funkcjonuje w ramach Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego?
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest wyspecjalizowaną instytucją rozwoju regionalnego, która działa we współpracy z władzami państwowymi, lokalnymi, instytucjami, organizacjami i podmiotami gospodarczymi, instytucjami oraz placówkami naukowymi i kulturalnymi. Ponadto Spółka zajmuje się m.in. realizacją przedsięwzięć stymulujących rozwój społeczny i gospodarczy regionu tarnowskiego, jak również realizacją przedsięwzięć służących tworzeniu nowych miejsc pracy i konsolidacji lokalnych środowisk gospodarczych. Dlatego też działalność Inkubatora Przedsiębiorczości doskonale wpisuje się w ramy przedmiotu działalności Spółki i ma korzystny wpływ na wspieranie lokalnych przedsiębiorców, mających swój własny pomysł na biznes.

Jakie są procedury założenia firmy w ramach TIP lub przystąpienia już działającej?

Tarnowski Inkubator Przedsiębiorczości skierowany jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców rynku lokalnego w szczególności miasta Tarnów i powiatu tarnowskiego. Do Inkubatora mogą zostać przyjęte przedsiębiorstwa nowo zakładane przez osoby bezrobotne lub niemające statutu bezrobotnego a także podmioty już działające na rynku, jednak nie dłużej niż 3 lata.
Aby przystąpić do Tarnowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości należy przejść procedurę zawierającą się w 4 krokach. Krok 1 obejmuje zapoznanie się z regulaminem funkcjonowania Tarnowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości. Krok 2 to wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz przygotowanie biznesplanu z planem finansowym przedsięwzięcia a także dołączenie wymaganych dokumentów jak: wpis przedsiębiorcy do właściwego rejestru wraz z ewentualnym dokumentem powołującym (umowa, statut itp.), dokument nadania numeru NIP, REGON, oraz oświadczenie o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej. Dodatkowo firmy już istniejące muszą dołączyć oświadczenie o nie zaleganiu z płatnościami składek z tytułu obowiązkowych podatków, oraz o niezaleganiu w opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FP i FGŚP. Krok 3 to złożenie niezbędnej dokumentacji.
Krok 4 obejmuje podpisanie umowy najmu oraz przyjęcie firmy do Inkubatora po uzyskaniu pozytywnej opinii.

Jak wiele firm korzysta z takiej możliwości? Obecna ich liczba to dużo czy mało w skali obszaru, na którym działa TIP?

Do chwili obecnej w inkubatorze funkcjonowało 56 firm, które otrzymały wsparcie. Trudno jest określić czy ta ilość to dużo czy mało. Z pewnością im więcej podmiotów będzie otrzymywało wsparcie i prowadziło działalność w oparciu o innowacje, tym lepiej dla regionu. Poza Inkubatorami Przedsiębiorczości jest wiele instytucji, które także wspierają nowych przedsiębiorców w różnym zakresie.

Czy firmy funkcjonujące w ramach TIP korzystają w swojej działalności
z innowacyjnych rozwiązań?
Dobrym przykładem takich rozwiązań jest firma reklamowa - ASK MEDIA, która rozpoczęła działalność w Tarnowskim Inkubatorze w 2005 roku, zatrudniając 1 osobę, w chwili obecnej zatrudnia 16 osób i korzysta z innowacyjnych rozwiązań jak druk ”falą”, technologia UV oraz druk sublimacyjny. Technika druku sublimacyjnego pozwala na wykonanie wydruku innowacyjnymi atramentami z wykorzystaniem papieru transferowego, gdzie następnie obraz przenoszony jest na przedmiot pokryty powłoką poliestrową w atmosferze wysokiego ciśnienia oraz znacznej temperatury.
Dla przykładu technikę tę wykorzystuje się na wielu przedmiotach reklamowych wykonanych z blach aluminiowych, tkanin poliestrowych, czy chociażby kubkach z których wiele osób korzysta w domu czy w pracy.

Jakie korzyści ma firma działająca w ramach TIP?

Największą wartością dla przedsiębiorców działających w ramach Tarnowskiego Inkubatora Przedsiębiorczości są korzystne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozwoju. Przede wszystkim preferencyjne opłaty za najem powierzchni biurowych oraz media. W dalszej kolejności możliwość korzystania z innych usług.

Jakie są perspektywy dalszego rozwoju TIP?

Przez cały okres funkcjonowania Inkubatorów Przedsiębiorczości wytworzyły się pewne schematy współpracy wzajemnej podmiotów. Prawidłowy dobór rezydentów daje możliwość wzajemnej współpracy oraz pomocy firm działających w ramach jednego Inkubatora Przedsiębiorczości. Wiele firm opuszcza inkubator po kilku latach w związku z ich dynamicznym rozwojem oraz zwiększeniem potrzeb lokalowych, ponadto często mają już ugruntowaną pozycję na rynku dlatego też świetnie mogą działać samodzielnie bez wsparcia Inkubatora. Rotacja podmiotów odbywa się w sposób ciągły i firmy nowo przyjęte korzystają często z doświadczenia firm działających w ramach Inkubatora od pewnego czasu. Wiele firm, które rozpoczynały swoją działalność w Inkubatorze zatrudniając 1 – 2 osoby dzisiaj po kilku latach ma swoje siedziby i zatrudnia po kilkadziesiąt pracowników.
W dalszym ciągu Inkubatory Przedsiębiorczości dla wielu początkujących przedsiębiorców oraz dla osób chcących założyć działalność gospodarczą są szansą na szybszy rozwój oraz możliwość nawiązania wzajemnej współpracy w innymi podmiotami, tworząc tym samym innowacyjne rozwiązania, usługi czy produkty, których rynek oczekuje a także nowe technologie, które w największym stopniu przyczyniają się rozwoju gospodarki.

Ma Pan wskazówki dla osób mających pomysł na biznes lub chcących założyć własną działalność w ramach TIP?

Najważniejsze jest zrobić ten pierwszy krok. Wiele osób chciałoby założyć działalność gospodarczą, ale zadają sobie pytanie: czy dam radę? Czy mi się uda? Co będzie jak nie będzie popytu na moje usługi/towary? Znam osobiście wiele osób, które w końcu odważyły się na założenie firmy i dzisiaj nie żałują, rozwijają się, potrafią pogodzić życie rodzinne z pracą i są zadowoleni. Przede wszystkim jednak ważny jest ciągły rozwój, aktywne poszukiwanie nowych źródeł finansowania, w tym w szczególności środków europejskich, innowacyjność i wzajemna współpraca z innymi podmiotami. Z pewnością korzystny wpływ na realizację każdego pomysłu na biznes będzie kierowanie się zasadami, które zostały usystematyzowane przez francuskiego praktyka klasycznej szkoły zarządzania Henri Fayola, m.in: przewidywanie, organizowanie, koordynowanie, kontrolowanie. Jak każdy proces także prowadzenie działalności gospodarczej wymaga planowania i przewidywania zdarzeń przyszłych, ale także samodoskonalenia zawodowego i specjalizacji w danej dziedzinie.


Wywiad przeprowadzony z:
Beatą Małochleb oraz Michałem Kogut, Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., www.tarr.tarnow.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Rozmawiały: Adriana Rojek, Agata Wojas – studentki I roku SUM kierunku gospodarka
i administracja publiczna, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.

Related Articles