Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu– tu można rozwinąć innowacyjną firmę

Wywiad przeprowadzony z Renatą Stawiarską pełnomocnikiem ds. prasowych w Miasteczku Multimedialnym Sp. z o.o. w Nowym Sączu

 Krzysztof Larkowski, Dariusz Tomczak: Czy może nam pani opowiedzieć o ogólnej koncepcji państwa działalności oraz o instytucjach związanych z tym projektem?

 Miasteczko Multimedialne to centrum rozwoju biznesu. Jego celem jest ułatwienie i usprawnienie rozwoju firm, których działalność opiera się na nowoczesnych technologiach. Miasteczko Multimedialne powstało by wspierać rozwój firm z sektora ICT, wykorzystując potencjał intelektualny młodych ludzi dla rozwoju nowoczesnej gospodarki. Dąży do tworzenia sieci networkingowej wspierającej rozwój innowacji w Polsce. Ważnym elementem działalności MM (Miasteczka Multimedialnego) jest budowa wizerunku Sądecczyzny jako miejsca, w którym realizowane są innowacyjne projekty na światowym poziomie.

 W maju 2007 roku Wyższa Szkoła Biznesu – National-Louis University w Nowym Sączu powołała jako podmiot typu spin-off spółkę Miasteczko Multimedialne. Nowo powołanemu podmiotowi wyznaczono cel strategiczny w postaci rozwoju ośrodka pracującego na rzecz wsparcia transferu innowacji, pomiędzy środowiskiem biznesowym i światem nauki. Miasteczko Multimedialne sp. z o. o. jest instytucją zarządzającą Parkiem Technologicznym, który w czerwcu 2011 r. przyjął nazwę MMC Brainville.

 Kapitał zakładowy spółki wynosi 19.600.000 PLN. Miasteczko Multimedialne Sp. z o.o. w sierpniu 2010 r. otrzymało dofinansowanie na realizacje projektu budowy Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu w wysokości 94,9 mln PLN w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 5.3. Łączna wartość inwestycji wynosi 111,7 mln PLN netto. Miasteczko Multimedialne przez pierwszych 20 lat działalności całość przychodu przekazywać będzie na rozwój Parku Technologicznego, w związku z czym, w tym okresie nie przyniesie zysku udziałowcom.

Powiedzmy, że jestem przedsiębiorcą i prowadzę swoją działalność gospodarczą od jakiegoś czasu lub dopiero ją zaczynam. Jak mnie Pani przekona, że Brainville to nie jest tylko drogie ekskluzywne biuro?

 Jeżeli prowadzi Pan działalność na rynku krócej niż 3 lata Miasteczko Multimedialne zaoferuje preferencyjne ceny wynajmu powierzchni. Młodzi przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy de minimis – upoważniającej do 80% zniżki w cenie najmu. Dzięki czemu miesięczna opłata wynajęcia powierzchni biurowej w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości może wynosić nawet około 50 zł/mc. W cenę wliczony jest: lokal biurowy lub stanowisko w powierzchni biurowej Open Space, dostęp do Internetu bezprzewodowego i kablowego, dostęp do urządzeń biurowych a także podstawowa obsługa sekretarska. Każdy z przedsiębiorców ma również dostęp do pełnej infrastruktury i może z niej korzystać na preferencyjnych warunkach, jako lokator Inkubatora Przedsiębiorczości. Miasteczko Multimedialne umożliwia skorzystanie z usług Działu Promocji i Rozwoju Firm oferującego wsparcie w zakresach: poszukiwania ekspertów, pozyskiwania inwestorów, działań promocyjnych oraz wsparcia prawno-księgowego. Jak łatwo można zauważyć Miasteczko Multimedialne z pewnością nie jest drogim, aczkolwiek ekskluzywnym biurem, w którym można prowadzić swoją działalność korzystając z pomocy specjalistów. Ofertę uzupełniają bardzo nowoczesne laboratoria, związane z filmem, multimediami, grafiką 3D oraz jedna z najnowocześniejszych i bardzo bezpieczna serwerownia.

Czy Potencjał siły roboczej odpowiadający profilowi Miasteczka Multimedialnego jakim dysponuje Nowy Sącz i okolice jest wystarczający? Czy lokalizacja nie będzie ograniczeniem?

 Istotnym elementem działalności Miasteczka Multimedialnego jest współpraca z nowosądecką Wyższą Szkołą Biznesu National-Louis University. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na specjalistów informatyki i branży multimedialnej Wyższa Szkoła Biznesu NLU uruchomiła kierunki takie jak Technologie multimedialne oraz Inżynieria oprogramowania cieszące się dużym zainteresowaniem. Działania podjęte przez WSB NLU umożliwiają zapewnienie wykwalifikowanej kadry. Już teraz większość pracowników Miasteczka Multimedialnego to doskonale wykształceni absolwenci WSB NLU. Działalność Parku Technologicznego bez wątpienia może być kluczowym determinantem rozwoju sieci komunikacyjnej pomiędzy Nowym Sączem a Krakowem. Odciążenie krajowej 75 wpłynie korzystnie nie tylko na MMC Brainville, ale na cały region.

Większość ludzi kiedy słyszy o inkubatorach przedsiębiorczości myśli głównie o wsparciu w założeniu swojej działalności. Czy wasz projekt zakłada również pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej, tzw. start up. Co oferujecie?

 Nasz projekt również zakłada wsparcie młodych przedsiębiorców. Osoby, które po raz pierwszy zakładają działalność gospodarczą mogą skorzystać z naszych usług doradczych zarówno w zakresie wypełnienia dokumentów i ich złożenia do stosownych instytucji, jak i z pomocy przy tworzeniu biznes planu oraz określaniu profilu swojej działalności.Przedsiębiorcy, którzy już zarejestrowali swoją działalność są objęci opieką Inkubatora, o którym wspominaliśmy wcześniej.Dodatkowo w ramach projektu, który realizowaliśmy mogliśmy dofinansować nowopowstające spółki, które chcą wdrażać swoje innowacyjne pomysły. Takie wsparcie będzie nadal udzielane, cyklicznie, gdy wyinkubowane wcześniej spółki będą się usamodzielniać i kupować od nas swoje udziały. Z pozyskanych pieniędzy będziemy mogli udzielić wsparcia kolejnym pomysłodawcom na realizację ich innowacyjnych przedsięwzięć. Młodzi przedsiębiorcy są u nas traktowani priorytetowo. Mogą korzystać z wszelkich możliwych zniżek, promocji oraz wsparcia w zakresie merytorycznym ze strony specjalistów.

W związku z nie tak dawnym oficjalnym otwarciem działalności MMC Brainville chciałbym się dowiedzieć jak duże jest zainteresowanie podmiotów do przeniesienia działalności na teren miasteczka.

 Już w 2 dni po Otwarciu MMC Brainville (19.05.2014 r.) do Miasteczka Multimedialnego wprowadzili się pierwsi najemcy. Do sierpnia zajętych zostanie około 70% powierzchni biurowych Miasteczka Multimedialnego. Stopniowe zajmowanie powierzchni wiąże się z harmonogramem wyposażania infrastruktury Parku. Zainteresowanie naszym budynkiem oraz możliwością współpracy jest coraz większe, ponieważ teraz można już zobaczyć co stworzyliśmy. Nasze działania promocyjne nakierowane będą obecnie na przedstawienie możliwości, jakie oferuje Park Technologiczny w Nowym Sączu.

Czy w związku z istniejącymi trendami istniejącymi w branży informatycznej do cięcia wydatków  przez zatrudnianie freelancerów, pracy zdalnej i wirtualnego biura nie obawiacie się, że sama idea miasteczka multimedialnego może nie być odpowiednia do wymagań rynku.

 MMC Brainville jest odpowiedzią na aktualne trendy branży multimedialnej. Oferta dopasowana została do potrzeb i wymogów rynku. Umożliwiamy pracę zdalną m.in. w ramach modelu Infrastruktura Jako Usługa (IAAS). Produkt ten powstał z myślą o małych i średnich przedsiębiorstwach, niemających potrzeby wynajmu powierzchni biurowej. W szczególności startup’ów, które na początku istnienia swojej działalności dysponują dużym potencjałem intelektualnym i know-how, jednakże nie posiadają wystarczającego kapitału finansowego. Wirtualne Biuro to prestiżowy adres dla firmy wraz z dodatkowymi usługami biurowymi. Rozwiązanie to umożliwia prowadzenie działalności z każdego miejsca w Polsce, a nawet na świecie. Dzięki nowoczesnym laboratoriom Miasteczko Multimedialne przygotowane będzie do realizacji projektów typu overnight bez względu na lokalizację zleceniodawcy. Są jednak i tacy, którzy chcą mieć swoje miejsce pracy w naszej lokalizacji. Dajemy więc możliwość wyboru.

 Rozmawiali: Krzysztof Larkowski i Dariusz Tomczak, studenci kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Related Articles