ludzie uczestniczący w spotkaniu siedzą przy stole.

Projekt „Developing Innovative Sustainable Cooperation Opportunities” (DISCO)

Połączenie wiedzy akademickiej z pomysłem innowatorów to często podstawowy warunek sukcesu nowego przedsiębiorstwa na rynku. Takie założenie stało u podstaw idei projektu „Developing 
Innovative Sustainable Cooperation Opportunities” (DISCO).

Uniwersytet Jagielloński otworzył Przestrzenie Kreatywnej Współpracy

System Przestrzeni Kreatywnej Współpracy w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (PKW) powstał dzięki środkom Programu Strategicznego Inicjatywa Doskonałości w Uniwersytecie Jagiellońskim

REV 4.0

Projekt „Społeczno‑gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

lekarz operujący robotem Da Vinci

Da Vinci w Szpitalu na Klinach

Szpital na Klinach powstał w 2019 r. Naszym celem było stworzenie jednego z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych pacjentom ośrodków medycznych w Europie.

roboty na podłodze uruchamiane przez ludzi stojących za nimi

„Robotyzacja i automatyzacja produkcji – przyszłość optymalizacji pracy według młodego pokolenia.”

Robotyzacja i automatyzacja pracy to zagadnienia, które w obecnych czasach są nam dobrze znane. Każda większa firma zajmująca się wytwarzaniem dóbr dąży do automatyzacji produkcji, by zoptymalizować koszty i czas pracy.