Featured

REV 4.0

Projekt „Społeczno‑gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

lekarz operujący robotem Da Vinci
Featured

Da Vinci w Szpitalu na Klinach

Szpital na Klinach powstał w 2019 r. Naszym celem było stworzenie jednego z najbardziej innowacyjnych i przyjaznych pacjentom ośrodków medycznych w Europie.

roboty na podłodze uruchamiane przez ludzi stojących za nimi
Featured

„Robotyzacja i automatyzacja produkcji – przyszłość optymalizacji pracy według młodego pokolenia.”

Robotyzacja i automatyzacja pracy to zagadnienia, które w obecnych czasach są nam dobrze znane. Każda większa firma zajmująca się wytwarzaniem dóbr dąży do automatyzacji produkcji, by zoptymalizować koszty i czas pracy.

Wizualizacja budynku Uniwersytetu Rolniczego
Featured

Na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powstaje Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności

Na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie powstaje Centrum Innowacji oraz Badań Prozdrowotnej i Bezpiecznej Żywności.

Stanowisko do PEF podłączone do komputera.
Featured

Automatyka procesu utrwalania żywności poprzez innowacyjne wykorzystanie pola elektromagnetycznego

 Pulsacyjne pola elektryczne (PEF) jest jedną z metod innowacyjnego podejścia utrwalania płynnych produktów spożywczych.