Marsjański łazik
Featured

W stronę autonomii w technologii kosmicznej

Żaden sektor przemysłu nie miał tak istotnego wpływu na automatyzację procesów produkcji i użytkowania, jak sektor technologii kosmicznych.

Sonda przed startem- pompowane powietrze do balonu. Mężczyźni podtrzymujący sondę przed startem
Featured

FutureLab – nauka jakiej chcą studenci!

FutureLab to międzywydziałowa jednostka Politechniki Krakowskiej, która oferuje najzdolniejszym studentom Uczelni kompleksowe wsparcie przy realizacji innowacyjnych projektów inżynierskich. 

postać z telefonem komórkowym i komputerem ,analizująca wyniki
Featured

Świadomość energetyczna jako warunek zmniejszenia zużycia energii

Świadomość energetyczna ze względu na prognozowany wzrost globalnego zużycia energii i coraz bardziej odczuwalne konsekwencje zmian klimatycznych, będących efektem spalania paliw kopalnych, nabiera coraz większego znaczenia.

ludzie siedzący przy stole i dyskutujący.
Featured

Dobry plan zmiany, czyli transformacja energetyczna z wykorzystaniem narzędzia LCMQ®

Przedsiębiorstwa sektora energetycznego nieustannie transformują strategie oraz dotychczasowe modele biznesowe.

farma paneli fotowoltaicznych
Featured

Rozproszone źródła energii -techniczne bariery rozwoju

Zapotrzebowanie na przyłączenie rozproszonych źródeł energii (RZE), w sieciach rozdzielczych średniego i niskiego napięcia stale rośnie. Możliwości przyłączeniowe w niektórych przypadkach są już przekroczone, a równocześnie liczba i lokalizacja przyszłej generacji rozproszonej jest wielką niewiadomą.