Featured

Jak Centrum Business in Małopolska wspiera rozwój biznesu i wzmacnia potencjał gospodarczy regionu

Centrum Business in Małopolska to o wiele więcej niż tylko instytucja  wspierająca biznes. To miejsce, w którym spotykają się interesy polskich i zagranicznych inwestorów, ambicje rozwojowe regionu oraz aspiracje lokalnych firm pragnących zdobywać nowe rynki zagraniczne.

Podejmujemy te wyzwania na co dzień, aktywnie przyczyniając się do wzrostu gospodarczego województwa. Z dumą obserwujemy jak Małopolska rozwija swój potencjał i bardzo nas cieszy, kiedy nasz region zostaje zauważony i doceniony – mówi Agnieszka Pala, managerka Centrum Business in Małopolska.

W tym roku Małopolska została wyróżniona  w europejskim rankingu fDi Intelligence w dwóch kategoriach: przyjazność dla biznesu i strategia przyciągania nowych inwestycji zagranicznych. Kraków, z kolei, uzyskał wyróżnienie pod względem kapitału ludzkiego, jakości życia, przyjazności  biznesowej i potencjału ekonomicznego.

Co wyróżnia region 

Gospodarka Małopolski jest bardzo zróżnicowana. Dominujące sektory to handel i usługi oraz przemysł.  W Krakowie znaczące pozycje zajmuje również sektor nowoczesnych usług dla biznesu oraz turystyka. Siłą gospodarki regionu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. O przedsiębiorczości Małopolan świadczy bardzo wysoka liczba zarejestrowanych  podmiotów gospodarczych.

Jest to także region, który w piękny sposób łączy tradycję z nowoczesnością. Powstające jak grzyby po deszczu start‑upy i wszelkie innowacyjne biznesy bazują na talentach osób wykształconych naświetnych krakowskich uniwersytetach. Niezwykle ważnym, jeśli nie kluczowym, atutem jest wysoka jakość życia, jaką oferuje miasto. To przyciąga i zatrzymuje tu talenty – dodaje Agnieszka Pala.

Zdjęcie cebim

Zakres działalności

Głównym zadaniem Centrum jest wspieranie procesów inwestycyjnych. Rozpoczynając od identyfikacji  optymalnych lokalizacji dla inwestycji, poprzez udzielanie informacji na temat warunków prowadzenia działalności gospodarczej, kosztów pracy, możliwość pozyskania wykwalifikowanej kadry, aż po dostęp do publicznych źródeł wsparcia  finansowego. Centrum angażuje się w promocję eksportu oraz ekspansję międzynarodową firm z Małopolski. Organizuje  różnorodne spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, gdzie nie tylko zapewnia dostęp do cennej wiedzy eksperckiej, lecz także tworzy platformę do wymiany doświadczeń, inspiracji oraz nawiązywania nowych, wartościowych kontaktów.

Największą siłą organizacji jest sieć kontaktów  biznesowych oraz umiejętność tworzenia połączeń między biznesem, samorządem i nauką. To właśnie z tych relacji często wyłaniają się innowacyjne rozwiązania oraz nowe  możliwości biznesowe.

Przez udział w międzynarodowych targach oraz  misjach gospodarczych, Centrum aktywnie buduje międzynarodową markę gospodarczą Małopolski, kreując pozytywny wizerunek biznesowy regionu i promując jego atrakcyjność inwestycyjną na arenie międzynarodowej.

Kim jesteśmy

Centrum Business in Małopolska stanowi wyjątkową  w skali kraju inicjatywę, będąc efektem wspólnych działań Województwa Małopolskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Krakowskiego Parku Technologicznego. Jako certyfikowany  partner regionalny Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, pełnimy rolę Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, angażując się w kompleksowe wsparcie przedsiębiorców na każdym etapie  ich działalności.  Wspólnie kształtujemy przyszłość gospodarczą Małopolski, tworząc otoczenie sprzyjające innowacjom, rozwojowi i wzrostowi przedsiębiorczości.

 

Karolina Rzepecka, specjalistka ds. przedsiębiorczości, Centrum Business in Małopolska

Related Articles