Featured

Podsumowanie 2-letniej działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz

Rok 2021 to kolejny rok pandemii Sars-Cov-2, ale był to także rok podsumowań 2-letniej działalności Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz pierwszego roku działania Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego.

O tym jak nowa rzeczywistość wpłynęła na działalność Łukasiewicz - KIT oraz na rozwój współpracy na linii nauka – biznes rozmawiamy z dr inż. Michałem Kwietniem - Dyrektorem Instytutu oraz dr inż. Wojciechem Drożdżem – Zastępcą Dyrektora ds. Komercjalizacji.

Ostatnie dwa lata nie były sielanką dla wielu branż. Jak ogólna sytuacja odbiła się na działalności Instytutu, którym Pan kieruje?

M.K.: Niewątpliwie nie był to najłatwiejszy okres dla nas wszystkich, sytuacja pandemiczna w kraju i na świecie zweryfikowała wiele planów, wpływała na codzienną pracę, utrudniała bezpośrednie kontakty z klientami, udział w wydarzeniach branżowych czy konferencjach. Dla Instytutu był to także czas ważnych zmian organizacyjnych wynikających z przynależności do Sieci Badawczej Łukasiewicz oraz procesu łączenia dwóch krakowskich instytutów w jeden sprawnie działający organizm. Wszystkie przesłanki wskazują na to, że wyszliśmy z tej próby obronną ręką. Nauczyliśmy się funkcjonować w nowych realiach. Zdaję sobie jednak sprawę, że to jeszcze nie koniec trudności związanych w prowadzeniem działalności w czasie pandemii.

1q

Nowy Instytut na mapie Krakowa/Polski to też nowe wyzwania?

M.K: Bezwzględnie TAK. Dla nas to swoisty „Innowacyjny Start”. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny powstał 1 kwietnia 2020 roku w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów o bogatej tradycji, wchodzących w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz - Instytutu Odlewnictwa z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania. Dokładnie rok wcześniej powstała sama Sieć Badawcza Łukasiewicz łącząc potencjał badawczy i innowacyjny ponad 30 Instytutów zlokalizowanych w całej Polsce. Wszystko nowe, ale na dobrych, solidnych fundamentach.

Jak minął ten pierwszy okres działalności Łukasiewicz - KIT?

M.K.: Już podsumowując pierwszy rok działalności Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego doszliśmy do wniosku, że był to wystarczający czas aby z sukcesem skonsolidować obszary działalności dwóch Instytutów i przedstawić kompleksową ofertę dla przemysłu. Kolejne miesiące funkcjonowania w nowej strukturze tylko usprawniają nasze działania. Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny po połączeniu ma kompetencje w zakresie prowadzenia badań naukowych, współpracy z wieloma gałęziami przemysłu i innymi jednostkami naukowymi w Polsce i na świecie. Łącząc doświadczenia i kompetencje udało się zbudować silną jednostkę zdolną do podejmowania nowych wyzwań w kluczowych dla Sieci Badawczej Łukasiewicz kierunkach rozwoju, czyli inteligentnej i czystej mobilności, zrównoważonej gospodarce i energii, transformacji cyfrowej oraz zdrowiu, które mają strategiczne znaczenia dla rozwoju polskiej gospodarki. W Instytucie działają 3 Centra: Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania oraz Centrum Badań Materiałowych. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku oraz realnym oczekiwaniom społecznym powołaliśmy do życia nowe Centrum badawcze, o którym będziemy informować w najbliższej przyszłości. Integralną częścią Instytutu są także Dział Laboratoriów, Dział Certyfikacji oraz Dział Produkcji.

Z kim współpracuje Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny?

W.D.: Oferta Łukasiewicz – Krakowskiego Instytutu Technologicznego skierowana jest do wielu gałęzi przemysłu, w tym do przedstawicieli przemysłu odlewniczego, metalowego, maszynowego, motoryzacyjnego, kolejowego, lotniczego, energetycznego, stoczniowego, opakowaniowego, chemicznego, kosmetycznego, farmaceutycznego oraz spożywczego. Współpracujemy z innymi jednostkami naukowymi, czy to w ramach samej Sieci czy poza nią, z uczelniami wyższymi w kraju i poza jego granicami. Prowadzimy wiele projektów, których celem jest wdrożenie nowej ekonomicznej i przyjaznej środowisku technologii w przedsiębiorstwach działających na rynku.

Obecnie Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny specjalizuje się w technologiach kształtowania materiałów począwszy od technologii odlewania stopów żelaza, kobaltu, niklu i metali nieżelaznych, przez technologie konsolidacji proszków (spiekanie konwencjonalne, mikrofalowe, SPS, HP-HT), technologie przyrostowe (SLS, SLM - druk 3D z proszków metali; FDM i DLP – druk 3D z termoplastów i fotopolimerów), po technologie obróbki skrawaniem, ściernej i erozyjnej. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie inżynierii materiałowej, metrologii technicznej, montażu i automatyzacji procesów wytwarzania. Prowadzimy badania naukowe, prace rozwojowe, wdrożeniowe, wykonujemy prototypowe narzędzia i urządzenia, a także usługi badawcze, metrologiczne i technologiczne.

2q

A badania naukowe? Czy Instytut nadal rozwija tego typu działalność?

M.K: Oczywiście, badania to podstawa innowacji. Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i kształtowania materiałów. Rozwijamy technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, opracowujemy materiały funkcjonalne, a także wytwarzamy narzędzia obróbkowe. Wszystko to na bazie doświadczeń i badań własnych. Gwarancją rzetelności i najwyższej jakości badań jest nasze Laboratorium Akredytowane (AB 197 i AB 494). Wykonujemy także wiele badań poza zakresem akredytacji.

Inne obszary działalności Instytutu obejmują projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby różnych gałęzi przemysłu, np. elektromobilności, w tym ogniw paliwowych oraz rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0. Dodatkowo Sieć Badawcza Łukasiewicz – Krakowski Instytut Technologiczny pełni funkcję Jednostki Notyfikowanej (NB 1455) oraz Jednostki Certyfikującej (AC 030).

Gwarancją wysokiego poziomu prowadzonych w Instytucie prac oraz świadczonych usług jest doświadczona kadra, wyposażenie umożliwiające prowadzenie badań w skali laboratoryjnej i półprzemysłowej, w tym unikatowa aparatura nie tylko badawcza, współpraca z licznymi ośrodkami naukowo-badawczymi na świecie obejmująca wspólne prowadzenie projektów badawczych, udział w konferencjach naukowych, wymiana kadr oraz cennych doświadczeń w zakresie badań i wdrożeń.

Kto i z jakimi problemami może się zwrócić do Instytutu?

W.D.: Absolutnie każdy, kto zmaga się z problemami natury technologicznej czy produkcyjnej. Rozwiązujemy trudne problemy technologiczne w zakresie opracowania technologii wytwarzania materiałów do zastosowań specjalnych, doboru parametrów procesów wytwarzania w celu uzyskania wyrobów najwyższej jakości, opracowania technologii proekologicznych i obniżenia kosztów produkcji, obróbki materiałów trudno obrabialnych, korozji, powłok, obróbki powierzchniowej czy recyklingu. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów. Jeśli sami nie jesteśmy w stanie sprostać oczekiwaniom, to gwarantujemy wsparcie całej Sieci Badawczą Łukasiewicz. To potencjał 32 Instytutów z olbrzymim zespołem doświadczonych naukowców, który jest do dyspozycji każdego, kto zechce rzucić nam wyzwanie.

 

Rzucić wyzwanie? Jak to działa?

M.K: Sieć Badawcza Łukasiewicz, trzecia co do wielkości sieć badawcza w Europie, oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4.500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/ ale także w ponad 50 lokalizacjach - Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę.

W.D: Zapraszamy do kontaktu przez formularz lub bezpośrednio z nami: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zarówno jako Sieć, jak i Instytut jesteśmy gotowi na Państwa wyzwania.

 

Czy taki model współpracy z biznesem sprawdza się w praktyce?

W.D.: Zdecydowanie TAK. Podwaliną powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz było nastawienie na komercjalizację wiedzy i współpracę z biznesem. Dzięki wsłuchiwaniu się w potrzeby przedsiębiorców oraz szybkiej metodzie kontaktu jaką daje System Wyzwań, know-how bez przeszkód trafia do przemysłu. Informacje opublikowane w Raporcie Łukasiewicza, który ukazał się w maju 2021 i zawierał podsumowanie dwóch lat działalności Sieci, pokazują dynamikę wzrostu liczby Wyzwań Łukasiewicza. Kiedy Łukasiewicz wprowadzał „system wyzwań” zaczynał praktycznie od zera, po półtorej roku funkcjonowania systemu zgłaszanych do Sieci było ponad 100 wyzwań kwartalnie. Między listopadem 2019 roku a końcem marca 2021, 176 firm rzuciło 253 wyzwania, na co Łukasiewicz odpowiedział blisko 600 pomysłami badawczo-rozwojowymi. Obecnie, po dwóch latach funkcjonowania Systemu Wyzwań na horyzoncie widzimy już tysięczne wyzwanie. Blisko 300 firm sprawdziło jak to działa. Liczby pokazują, że firmy do nas wracają. Możemy zatem wnioskować, że biznes docenia to rozwiązanie.

Gdzie tkwi źródło sukcesu?

M.K.: W samych założeniach powstania Sieci Badawczej Łukasiewicz, która nastawiona jest na transfer wiedzy do gospodarki, komercjalizację opracowanych rozwiązań i bardzo bliski dialog z biznesem. Podejście to odzwierciedla misja Łukasiewicza - Kreatywni ludzie, którzy tworzą z pasją innowacyjne rozwiązania dla rozwoju polskiej gospodarki. Potencjał Instytutów Sieci pozwala sięgać bardzo wysoko, tak wysoko by mieć realny wpływ na innowacyjność polskiej gospodarki. Z jednej strony odpowiadamy na pytania stawiane naukowcom „tu i teraz”, z drugiej zaś kreujemy przyszłość naszego kraju, Europy, Świata. Przykładem na patrzenie w przyszłość, która staje się teraźniejszością, jest udział Instytutów Sieci w takich projektach, jak polski samochód elektryczny „Izera” oraz pierwsza na świecie rakieta napędzana silnikiem detonacyjnym zasilanym ciekłymi materiałami pędnymi.

Łukasiewicz wspiera ambitnych naukowców i pomaga im wejść w świat biznesu  wykorzystując w tym celu Akcelerator Łukasiewicza. Zespoły badawcze, które zaprezentują najciekawsze pomysły na biznes otrzymują wsparcie mentorskie i warsztatowe. Najlepsze pomysły, czyli te, które w ocenie ekspertów mają największy potencjał komercjalizacyjny, są dopracowywane w zakresie modelu biznesowego, strategii rozwoju, a w finale przygotowywane do założenia spółki kapitałowej. W ten sposób budowany jest ekosystem startupowy w Łukasiewiczu. Zakończona niedawno 1. edycja Akceleratora wyłoniła 5 rozwiązań, których potencjał komercjalizacyjny został najwyżej oceniony przez inwestorów i ekspertów rynku startupowego. Przełomowa technologia ogniw litowo-siarkowych, odporne na zarysowania i uderzenia szkła w zegarkach, ekologiczne paliwo do napędów satelitarnych, precyzyjna lokalizacja wewnątrz budynkowa oraz trwałe powłoki antyoblodzeniowe to pomysły na biznes, które zostały wybrane do wdrożenia za pomocą komercjalizacji pośredniej, czyli spółek kapitałowych w formule start-upów.

W.D.: Nie tracimy czasu na prace „do szuflady” lecz wykorzystując doświadczenie pracowników Instytutów Sieci odpowiadamy na realne zapotrzebowania rynku. Mówiąc wprost, mamy gotowe rozwiązania do komercjalizacji. Powołując się na dane opublikowane w Raporcie Łukasiewicza, w ciągu dwóch lat działalności Instytuty Sieci dokonały 294 zgłoszeń patentowych, uzyskały 308 patentów krajowych i 36 zagranicznych. Każdy z Instytutów, podobnie jak i Centrum Łukasiewicz, podejmuje działania w celu potrzymania oraz nawiązania współpracy z innymi podmiotami takimi jak klastry, stowarzyszenia, uczelnie wyższe. Realizujemy wiele projektów finansowanych bądź współfinansowanych ze środków zewnętrznych. Jesteśmy po to by skracać drogę od nauki do biznesu.

3q

Kto rzuca Wyzwania Sieci?

W.D.: Wszyscy. Począwszy od małych i średnich firm działających na lokalnych rynkach, przez znane krajowe przedsiębiorstwa, aż po marki globalne. Łukasiewicz jest otwarty na każdego przedsiębiorcę. Połączenie potencjału, wiedzy i doświadczenia wielu jednostek naukowych pozwoliło stworzyć organizację otwartą na potrzeby przedsiębiorców, która rozumie istotę wynalazczości. Dało to możliwość przygotowania oferty dla biznesu, która obejmuje swym zakresem cały ciąg technologiczny. Projekty, które powstają na kanwie Wyzwań, są obsługiwane kompleksowo – od Wyzwania do Wdrożenia.

A jakie są plany na najbliższą przyszłość?

M.K.: Dla nas priorytetem jest dalszy rozwój i optymalizacja działalności Instytutu. Planujemy budować nowe zespoły badawcze i sukcesywnie poszerzać ofertę dla przemysłu. Ostatnio do zespołu dołączyła Pani dr hab. Katarzyna Marzec, która w Instytucie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Badawczych. Jestem przekonany, że kompetencje i doświadczenie Pani Dyrektor umożliwią rozwój prac projektowych i aplikacyjnych w zakresie biomedycyny.

Jako, że jesteśmy młodą organizacją wiele wyzwań ciągle przed nami. Mamy nadzieje, że czwarta fala pandemii nie zahamuje i nie zdezorganizuje naszych planów.

Życzymy zatem realizacji zamierzeń. Dziękujemy za rozmowę.

Related Articles