Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowoczesnej bankowości w Polsce

Wywiad z Marzeną Wnękowicz, doradcą klienta w Banku Banku Zachodnim WBK, 1 Oddział w Nowym Sączu.

Bartłomiej Ślimak: Jest Pani odpowiedzialna za codzienną obsługę klientów indywidualnych, sprzedaż produktów kredytowych oraz inwestycyjnych. W tym względzie jest Pani odpowiedzialna za pracę zgodnie z misją i wizją firmy. Bardzo proszę o jej przybliżenie.

Marzena Wnękowicz: „Każdy człowiek się liczy, każda decyzja ma znaczenie” to nasza podstawowa wartość korporacyjna, taki elementarz postępowania. Opiera się na niej działalność całej Grupy Santander, do której należy właśnie BZ WBK. Tak samo ważne są dla nas osoby prywatne, menedżerowie dużych przedsiębiorstw, pracownicy czy przedstawiciele organizacji pozarządowych. Chcemy, aby im się powodziło, ponieważ ich sukces jest warunkiem naszego sukcesu. Takie zunifikowanie celów podnosi naszą motywację do codziennej pracy.

Na stronie internetowej BZ WBK znalazłem cztery obszary zobowiązania. Są to: rynek, społeczeństwo, miejsca pracy i środowisko. Prosiłbym o krótkie wyjaśnienie.

Są to zobowiązania, jakie nasz Bank ma, odczuwa i realizuje wobec wspomnianego Rynku, np. poprzez uczciwą rywalizację, wobec społeczeństwa, np. właśnie poprzez wspieranie imprez kulturalnych takich jak XVII Festiwal Chopinowski, wobec środowiska poprzez wspieranie innowacyjnych technologii, czy kredytowanie proekologicznych pomysłów, czy znowu po prostu dając miejsca pracy nie tylko w strukturach banku, ale też poprzez wspieranie działalności gospodarczej Polaków. Dodam, że Bank Zachodni WBK działa też na pięciu filarach:

- wspiera szkolnictwo wyższe i edukację ekonomiczną, badania naukowe, wspiera ideę przedsiębiorczości wśród młodzieży i dorosłych;

- działa na rzecz lokalnych społeczności;

- prowadzi aktywny dialog z klientami, pracownikami, partnerami, przedsiębiorcami i lokalnymi społecznościami;

- angażuje się w ochronę środowiska poprzez wspieranie nowoczesnych technologii;

- działa charytatywnie poprzez utworzenie Fundacji Banku Zachodniego WBK.

 

Proszę powiedzieć, który z tych filarów jest, Pani zdaniem, najważniejszy.

Jeśli chodziłoby o społeczną odpowiedzialność biznesu, za najważniejsze uznałabym wspieranie szeroko pojętej edukacji. Zacznę od ogólnodostępnych programów edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, na naszej stronie internetowej. Wiem, że wspomniane gry edukacyjne są często elementem podstaw przedsiębiorczości i przedmiotów ekonomicznych w szkołach. To się nazywa praca u podstaw! Wartości, jakie płyną z wczesnej edukacji finansowej są istotne dla całego społeczeństwa, warto zdobywać taką wiedzę od najmłodszych lat oraz poszerzać ją w każdym wieku. Lekcje z przedsiębiorczości są obowiązkowym elementem programu kształcenia. Taki sposób jest na pewno atrakcyjny i przyjazny dla młodego człowieka. Wspomniany przeze mnie wcześniej Konkurs Chopinowski także jest elementem edukacji, oczywiście kulturalnej. Co do wsparcia przemysłów wschodzących i pomysłowości Polaków, po prostu widać to na co dzień, w mojej codziennej pracy, w każdym kredycie, w każdej złotówce wydanej przez naszych klientów na inwestycje.

Czy są jeszcze inne ciekawe inicjatywy Banku Zachodniego WBK, na przykład dotyczące bezpośrednio pracowników?

Tak, jest kilka takich inicjatyw. Po pierwsze, szkolenia zawodowe. Do programu tych szkoleń na stałe został włączony temat Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Może on także mieć formę dobrowolnego kursu, który można zaliczyć on line.

W 2015 roku przeprowadzono zbiórkę starych telefonów komórkowych wśród pracowników. Akcja odbywała się pod hasłem: „Komórki do zbiórki”. Uzyskane z niej pieniądze zostały przeznaczone na sprzęt AGD dla Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania.

Naszych klientów zawsze zachęcam do korzystania z bankowości mobilnej, gdyż jest to dla nich bardzo duże ułatwienie. Co ciekawe aplikacja mobilna Banku Zachodniego WBK została uznana za najlepszą wśród polskich banków i drugą w Europie. O czym możemy również dowiedzieć się także ze strony internetowej Banku.

Proszę o więcej informacji na temat strony „Bank Pomysłów”, która działa na zasadzie bloga, czy forum, gdzie każdy może wyrazić swoją opinię na temat waszego Banku.

Na pewno jest to źródło ciekawych informacji i pomysłów na ciągłą poprawę jakości naszych usług. Za zrealizowane pomysły nasz Bank kusi nawet nagrodami. Idealne miejsce dla osób myślących innowacyjnie. Z pewnością nie jest to jakieś nowoczesne rozwiązanie, gdyż takie techniki stosują różne przedsiębiorstwa, z różnych branż, ale na pewno u nas takie rozwiązanie sprawdza się. Z takich pomysłów powstały nasze Oddziały Bez Barier, gdzie wprowadzono chociażby niższe lady kasowe dla osób niepełnosprawnych na wózkach. Słyszałam też o rozwiązaniu, w którym lektor w słuchawkach pomaga wybrać osobom niedowidzącym i niewidomym pieniądze z bankomatów.

Na stronie BZ WBK są też raporty CSR z lat poprzednich.

Tak. Raportowanie działań pozafinansowych Banku Zachodniego WBK podsumowuje i pokazuje zaangażowanie Banku w zrównoważony rozwój, opowiada o sukcesach i wyzwaniach oraz daje możliwość sprawdzenia, w jakim stopniu realizowana jest strategia firmy w obszarze CSR. Bardzo istotne jest abyśmy byli instytucją wiarygodną, transparentną i przejrzystą. Raporty tworzymy w oparciu o dialog z interesariuszami, zaangażowani są również pracownicy, dyrektorzy i inne osoby operacyjne.

Jakie są dalsze plany banku w zakresie społecznej odpowiedzialności?

Będziemy dążyć do utrzymania obecnego stanu posiadania w zakresie CSR, ale nigdy nie przerwiemy pracy nad wydłużaniem listy ciekawych, efektywnych działań. Zachęcam również wszystkich do przeglądania naszej strony internetowej, gdzie wszystko jest dokładniej wyjaśnione. Można znaleźć tam nie tylko nasze usługi finansowe, ale jak widać, także cały wachlarz usług powiązanych ze Społeczną Odpowiedzialnością Biznesu. Od ochrony środowiska, po kulturę czy nowoczesne rozwiązania. Zapraszam do współpracy!

Bardzo dziękuję za rozmowę.

 

Rozmawiał Bartłomiej Ślimak – student Kierunku Gospodarka i Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Related Articles