Featured

REV 4.0

Projekt „Społeczno‑gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej” finansowany w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Rozwój czwartej rewolucji przemysłowej, a w szczególności jego konsekwencje, stanowią jedno z najważniejszych współczesnych wyzwań dla świata nauki.

W ostatnich latach obserwujemy coraz silniejsze oddziaływanie nowych technologii na funkcjonowanie systemu społeczno‑gospodarczego. Trend ten jest jeszcze bardziej widoczny od czasu pandemii COVID-19, gdy w odpowiedzi na nową rzeczywistość, w niektórych sektorach gospodarki zaszła m.in. konieczność przejścia na pracę zdalną. Dodatkowo, większego znaczenia nabrały procesy robotyzacji i automatyzacji. Jeszcze przed pandemią, dynamika zachodzących zmian oraz ich znaczenie doprowadziły do powstania określenia  przemysł 4.0, a w konsekwencji – czwartej rewolucji przemysłowej. 

Wychodząc naprzeciwko tym trendom, w środowisku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pojawił się pomysł  projektu, w ramach którego jego pracownicy mogliby realizować badania przyczyniające się do rozwoju polskiej nauki, a tym samym także ich dorobku naukowego. Inicjatywa ta spotkała  się z akceptacją decydentów, dzięki czemu Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie od 2019 r. jest odpowiedzialna za realizację projektu  pt. „Społeczno‑Gospodarcze Konsekwencje Czwartej Rewolucji Przemysłowej (REV 4.0)”. Inicjatywa ta jest finansowana w ramach programu Ministra Edukacji i Nauki pt. „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”.

Cel główny projektu sformułowano następująco: „Rozwój potencjału badawczego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w zakresie badań zaawansowanych nad czwartą rewolucją  przemysłową oraz wykształcenie zdolności efektywnego zarządzania tym potencjałem”. Przyjęto także cztery cele szczegółowe projektu, które są tożsame z celami Strategicznego Planu Rozwoju Badań Naukowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie w latach 2019–2022:

 • Wzmocnienie podstaw teoriotwórczych i metodologicznych badań zaawansowanych pracowników UEK nad czwartą rewolucją przemysłową;
 • Intensyfikacja aktywności badawczej i publikacyjnej pracowników UEK w przestrzeni międzynarodowej w oparciu o wyniki badań nad czwartą rewolucją przemysłową;
 • Wzrost aktywności pracowników UEK w zakresie aplikacji wyników badań zaawansowanych nad czwartą rewolucją przemysłową do otoczenia społeczno‑gospodarczego;
 • Instytucjonalizacja efektywnego systemu zarządzania aktywnością badawczą pracowników UEK.

W środowisku Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie pojawił się pomysł projektu, w ramach którego jego pracownicy mogliby realizować badania przyczyniające się do rozwoju polskiej nauki, a tym samym także ich dorobku naukowego.

Badania naukowe zaplanowano wokół 9 problemów węzłowych:

 • Złożoność zarządzania organizacjami w warunkach czwartej rewolucji przemysłowej;
 • Cyfryzacja procesów produkcji i zarządzania;
 • Przemiany na rynkach finansowych i w kluczowych instytucjach rynkowych;
 • Zarządzanie produktem;
 • Nowe relacje przemysłowe;
 • Zasoby rozwojowe nowej gospodarki;
 • Polityka regulacyjna;
 • Mechanizmy zarządzania działaniami zbiorowymi;
 • Modele wytwarzania i dystrybucji dóbr i usług publicznych.

Za nami cykl konferencji podsumowujących najważniejsze osiągnięcia projektu (REV 4.0) „Społeczno‑gospodarcze konsekwencje czwartej rewolucji przemysłowej”, który odbył się między19 a 21 września 2022 r. Poza tym w dniach 22–23 września 2022 r. miała miejsce konferencja integrująca główne wyzwania badawcze zidentyfikowane we wspomnianych obszarach.

Więcej informacji o projekcie, w tym dorobek publikacyjny jego uczestników, można znaleźć na stronie: https://rev4.uek.krakow.pl

Belka PL

Related Articles