Innowacyjny start

logo małopolska innowacyjna

Inspiracje

Pojazdy hybrydowe - nowy wizerunek polskich kolei

Rozmowa z Józefem Michalikiem - Wiceprezesem Zarządu firmy Newag S.A . z siedzibą w Nowym Sączu.

Hybryda to rozwiązanie znane już w samochodach. Znalazło również zastosowanie w pojazdach kolejowych. Nowatorski projekt firmy Newag to kolejny krok do poprawy konkurencyjności polskich kolei.

Karolina Sekuła: Czy to prawda, że Newag przygotował projekt nowoczesnych pojazdów spalinowo-elektrycznych, tzw. "hybrydowych"?
Józef Michalik: Tak to prawda. W ramach grantu w kwocie 15 mln złotych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przygotowujemy unikatowy projekt pasażerskiego pojazdu spalinowo-elektrycznego.

Czym różnią się pojazdy starszego typu od pojazdów hybrydowych pod względem konstrukcyjnym, eksploatacyjnym czy oddziaływania na środowisko?
J. M.: Pojazdy hybrydowe stanowią pewne novum i zasadniczo nie są rozwiązaniem powszechnie stosowanym w świecie, w tym w Europie. Połączenie napędu elektrycznego oraz spalinowego w znakomity sposób poszerza zasięg eksploatacji pojazdów, praktycznie na wszystkie linie kolejowe, zarówno zelektryfikowane, jak również te bez trakcji elektrycznej. Rozwiązanie uniwersalizuje pojazd i jego wykorzystanie - przewoźnik może zredukować liczbę pojazdów, którymi musi dysponować do zagwarantowania odpowiedniej jakości i dostępności pasażerskich usług przewozowych. Zabudowane w pojazdach hybrydowych silniki spalinowe spełniają wszystkie wymagania tzw. dyrektywy emisyjnej 97/68/WE (zmienioną dyrektywą 2004/26/WE), gwarantując emisję spalin na poziomie EURO IIIB. Dzięki temu emitowane są zredukowane ilości spalin i gazów COx oraz NOx oraz cząstek stałych.

Kiedy możemy spodziewać się takich pociągów w użytku publicznym?
J. M.: Rozpoczęcie pracy przewozowej nastąpi po dostawie pierwszych takich pojazdów przewoźnikom. Kilka urzędów marszałkowskich wyraziło zainteresowanie nabyciem takich pojazdów. Spodziewamy się rozpoczęcia eksploatacji pierwszego pojazdu w 2020 roku.

Jakie będą różnice między pociągiem Waszego projektu od znanych już Bombardiera czy Stadlera?
J. M.: Kluczowe znaczenie ma fakt, że w naszym rozwiązaniu spalinowy moduł napędowy będzie niezależnym pojazdem, który będzie mógł się poruszać samodzielnie po wszystkich szlakach kolejowych w Polsce. Dołączony do elektrycznego zespołu trakcyjnego umożliwi eksploatację tych ostatnich na liniach niezelektryfikowanych. Jego odłączalność gwarantuje optymalizację kosztów eksploatacyjnych ze względu na fakt, że moduł spalinowy niezespolony z pojazdem elektrycznym nie będzie dodatkowym źródłem kosztów eksploatacyjnych dla przewoźnika.

Jaka będzie różnica mas nowego typu pojazdu od poprzedniego typu? Jak ten projekt wpłynie na pojemność pojazdu?
J. M.: Zasadniczo masa pojazdu hybrydowego będzie sumą mas modułu napędowego oraz pojazdu elektrycznego. Masa samego modułu napędowego wyniesie około 30 ton. Zakładając, że masa pojazdu trójczłonowego wynosi 109 ton, łączna masa pojazdu hybrydowego wyniesie około 140 ton.
Pojemność pojazdu hybrydowego będzie pojemnością pojazdu elektrycznego. Moduł napędowy nie zwiększy pojemności pojazdów, ponieważ nie ma takiego celu i nie taka jest jego funkcja.

Czy więcej osób będzie mogło skorzystać w tym samym czasie z danej linii? Czy w związku z produkcją nowych pojazdów konieczna będzie zmiana infrastruktury kolejowej?
J. M.: Nie będzie wymagana żadna zmiana infrastruktury kolejowej. Moduł napędowy da przewoźnikowi możliwość eksploatacji pojazdów elektrycznych (jednego typu) na liniach niezelektryfikowanych, przez co liczba obsługiwanych pasażerów wzrośnie.

Jak według Pana, takie projekty jak firmy Newag wpłyną na modernizację polskich kolei?
J. M.: Niewątpliwie pojawienie się w ofercie pojazdów z modułem doczepnym doprowadzi do zwiększenia zasięgu transportu kolejowego realizowanego pojazdami elektrycznymi na linie niezelektryfikowane, prowadząc finalnie do redukcji rodzajów pojazdów, którymi musi dysponować przewoźnik, aby obsłużyć wszystkich pasażerów. Wierzę, że to z kolei przełoży się na wzrost liczby klientów przewoźników kolejowych. Pojazd hybrydowy w takim wydaniu niewątpliwie jako rozwiązanie innowacyjne wpłynie bardzo pozytywnie na zmianę wizerunku polskich kolei.

Dziękuję za rozmowę.

Karolina Sekuła, studentka kierunku Administracja Publiczna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Inspiracje

Hellopark – dziel się swoim miejscem parkingowym, gdy nie jest Ci potrzebne

Od studenckiego pomysłu do marsjańskiego łazika?

Pierwszy taki pojazd przyszłości!

Rewolucja przemysłowa oparta o wiedzę

Prowadzisz firmę? Pomyśl o sukcesji!

Rozwój branży kreatywnej w Małopolsce

Stop biodeterioracji – szybka detekcja aktywnych grzybów pleśniowych

Zainwestuj w siebie! Weź udział w IV edycji Tech Leaders Polska

Innowacyjne rozwiązania w walce o czyste powietrze

Innowacja na scenie

Fundusze dla kreatywnych

Parę słów o Studenckim Kole Grafiki Komputerowej Visgraph

VAGARU.PL - prosta i efektywna platforma do nauki języka angielskiego

Prodrobot - urządzenie, które uczy chodzić

Pojazdy hybrydowe - nowy wizerunek polskich kolei

Dokumentacja Medyczna - papierowa czy elektroniczna?

#StartUP Małopolska

Sukcesyjne wyzwanie

AGH partnerem misji na księżyc Marsa

Z lotu ptaka - Laboratory of Spatial Analysis

Uczciwość i rzetelność kluczem do sukcesu

Opakowania z przyszłością - indywidualne podejście do klienta

Szkolenia online czyli przepis na start-up z sukcesem

Zostań Mikroprzedsiębiorcą Roku 2017

Konkurs dla start-upów z sektora cleantech

Czy można efektywniej?

#StartUP Małopolska!

Silvair - rewolucja w branży oświetleniowej

Sepsa – jak ją wykryć?

Polskie Szkoły Internetowe

Innowacje w wentylacjach

Zmyślne klocki – terapia sensoryczna dla dzieci

Astor – firma odpowiedzialna społecznie

Gaz łupkowy – szansa czy zagrożenie?

Gotowi, do startu, LET’SPRINT! - Czyli ścigajmy się lub drukujmy

Informatyka nie jest nudna. Silvermedia

Na początku był…pomysł. Ksi.pl

Firma Softhis – niestandardowe rozwiązania IT

Konkurs Michalin Challenge Design 2015: Driver Your Passion

Mebel jako forma autoekspresji